Restaurativ tandvård

Restaurativ tandvård

får patienten möta en svensktalande tandläkare som sätter sig in i patientens problem och önskemål, tar röntgenbilder och gör en bedömning av den aktuella tandhälsan som sedan ligger till grund för individuellt behovanpassad terapiplanering.

Restaurativ tandvård – fyllningsterapi

Det finns många anledningar till att vuxna tänder kan behöva reparativ behandling. Den vanligaste orsaken är karies, tandspricka och gamla fyllningar som behöver ersättas. Om vi ​​hittar hål eller andra defekt i tanden rekommenderar vi att det ska behandlas under några veckor efter den första diagnosen pga att tandhål eller tandspricka kommer nästan alltid bli större och djupare och kan orsaka smärta. När detta händer, kommer det sannolikt att kräva mer omfattande och dyr behandling. Tanden kan till och med behöva dras ut och ersättas med en fkonstgjord tand. Kom ihåg att en tand kan behöva behandling innan det orsakar smärta. Om en tand orsakar smärta, måste vi göra rotbehandling, som ökar vanligtvist behandlingstiden och kostnaden ökar. Det finns olika typer av material som kan användas för att återställa tandfunktionen. I Estland använder vi inte längre amalgam. Vid undersökningar kontrollerar vi alla dina fyllningar, kronor, broar, porslinsfasader för eventuella tecken på karies eller andra defekter på röntgen så att vi kan se inuti och mellan dina tänder. Om vi ​​upptäcker några hål rekommenderar vi olika alternativ för att återställa tanden till full funktion. Om hål befinner sig i de tidiga stadierna, kan vi besluta att hålla ett öga på det och rekommendera en fluorsköljning för att hjälpa tandensubstansen att remineralisera och eventuellt förhindra att det behövs en fyllning. Se video:

Endodontisk behandling

Endodontisk behandling ska utföras när nerven inom tandroten eller sk tandnerven blir inflammerad eller infekterad. Inflammationen eller infektionen kan ha en rad olika orsaker; djupt karies eller anna defekt på grund av bakterier, flera dentala procedurer på tand eller en spricka eller chip i tanden. Dessutom kan trauma på en tand orsaka problem även om tanden inte har några synliga skador eller sprickor. Om inflammation lämnas obehandlad kan det orsaka smärta och / eller leda till en abscess. Tecken på tandnervinflammation är smärta, långvarig känslighet mot värme eller kyla, tandmissfärgning, svullnad och ömhet i de närliggande tandkötten. Ibland finns inga symptom. Se video  Juureravi video:

Periodontal behandling

Blöder tandköttet medan du borstar? Är ditt tandkött rött och irriterat? Är du generad för kronisk dålig andedräkt? Tandköttisnflammation innebär att tandköttet är infekterat med bakterier och om det lämnas obehandlad kan det förstöra de strukturer som stöder tänder. Tänder kan till och med börja bli rörliga. Det kallas tandlossning eller parodontos. Genom professionella rengöringar och rådgivningar samt med noggrann oralhygien hemma kan tandlossningen stoppas och behandlas.Vaata videot:

Behandlingsplanering och beräkning kommer att göras vid första besöket.

Broneeri visiit

Kontakta oss