Oral Kirurgi

Vid första besöket får patienten möta en svensktalande tandläkare som sätter sig in i patientens problem och önskemål, tar röntgenbilder och gör en bedömning av den aktuella tandhälsan som sedan ligger till grund för individuellt behovanpassad terapiplanering.

v.g.o se närmare »

Protetik

får patienten möta en svensktalande tandläkare som sätter sig in i patientens problem och önskemål, tar röntgenbilder och gör en bedömning av den aktuella tandhälsan som sedan ligger till grund för individuellt behovanpassad terapiplanering.

v.g.o se närmare »

Implantat

Tandimplantat är en artificiell tandrot som placeras kirurgiskt i käftbenet. En eller flera saknade tänder kan ersättas med att fästa en krona, en fast bro eller en komplett uppsättning tandproteser ovanpå implantaten. Implantatmaterialet, som vanligtvis är rent titan, är extremt biokompatibelt och benet behandlar implantatet precis som om det gjordes av ben.

v.g.o se närmare »

Restaurativ tandvård

får patienten möta en svensktalande tandläkare som sätter sig in i patientens problem och önskemål, tar röntgenbilder och gör en bedömning av den aktuella tandhälsan som sedan ligger till grund för individuellt behovanpassad terapiplanering.

v.g.o se närmare »