Kära patienter, välkommen till vår hemsida

På följande sidor informerar vi dig om vår praxis, vårt team och vårt utbud av tjänster.

Kristina Kiisa Tandklinik grundades år 2000 Kristina Kiisa flyttade sedan tillbaka från Sverige till Estland för arbete som specialisttandläkare.

Vårt mål är att erbjuda modern och trygg tandvård med fokus på förebyggande och tidig diagnos och behandling av dentala sjukdomar.

Vi ger våra patienter kunskaper och färdigheter i förebyggande av dentala sjukdomar enligt den skandinaviska erfarenheten av dental sjukdom.

Vid första tandbesöket

Vi arbetar också som remisspraxis för tandproteser och implantat för våra kolleger. Svenska Försäkringskassan ersätter tandvårdskostnader utförda hos oss i efterhand likaså som i Sverige.