Protetik

När 1 eller fler tänder saknas 

Vad händer när förlorade tänder ska inte ersättas av protes? Se video  

Kronor och broar – fasta protes 

En porslinskrona, bro eller implantat kan vara en perfekt lösning för att skapa nya tänder . Eftersom kronor och broar är cementerade, erbjuder de en perfekt långsiktig lösning för många patienter.

Kronor eller proslinsfasader placeras också när tänderna estetiskt utseende- deras form, färg, position måste ändras och ett vackert leende skapas. Detta kallas kosmetisk tandvård.

Porslinsfasader

Video om kronplacering

Porslinsbrygga video

3D digital tandvård

Vi arbetar med Sirona Cerec 3D-system (CAD / CAM – datorstödd design och datorstödd tillverkning) som möjliggör behandling under ett besök. Kronan kommer att tillverkas vid sidan av dentalstolen, hela processen tar cirka 1,5 timmar. Priset på denna krona är något billigare än konventionellt gjorda kronor. 

3D krontillverkningsvideo

Avtagbara protes 

Hel- eller delproteser kan ersätta dina saknade tänder och ge dig självförtroendet att le. Proteser kan användas för att ersätta saknade tänder på grund av trauma, karies eller tandlossning. Det är viktigt att ersätta saknade tänder inte bara för att tänderna hjälper till att äta mat, utan för att de hjälper till att stödja ansiktsmusklerna och utseendet övrigt och är kritiska för tal.

Helprotes

Helprotes görs när alla tänder saknas. Det finns två olika typer av avtagbara helproteser: omedelbar och konventionell. Omedelbara proteser tillverkas vanligtvis när patientens befintliga naturliga tänder dras ut och den nya protesen levereras på samma dag. Koventionella proteser tillverkas under 2 veckor och är gjorda av plast och metall. För att förbättra deras stabilitet kan man sätta implantat i käkben och sätta protesen fast.

Delprotes

En delprotes är en avtagbar protes som ersätter flera saknade tänder. Det kan fästas i tänderna med klammrar eller på tänder med kronor med precisionsfäste (dolda klammrar). Båda typerna har vanligtvis en metallram och plasttänder och tandköttsområden. En tillfällig delprotes är endast av plast. 

Vi gör också mjuka delproteser som är mer böjbara än vanliga plastproteser. Dessa är lämpliga för patienter med endast några saknade tänder.

Implantat kan placeras för att stödja och säkra protesen.

Implantat 

Tandimplantat är ett bra alternativ i vissa fall. Det måste finnas tillräckligt ben för ett implantat. Om det inte finns tillräckligt med ben, kan vi kanske lägga till mer ben genom benaugmentation.

Implantat kan ersätta en singel förlorad tandeller fungera som stöd för brygga ellet avtagbar protes.

Se video och mer information 

Implantat video  

Behandlingsplanering och beräkning kommer att göras vid första besöket.

Broneeri visiit

Kontakta oss