Tandvård utomlands

Planerad tandvård utomlands
Om du åker till ett annat EU/EES-land för att söka tandvård kan du få behandlingen betald via tandvårdsförsäkringen på samma sätt som i Sverige. Försäkringskassan kallar detta planerad tandvård utomlands.

Viktigt att veta dock är att du först måste betala hela behandlingskostnaden till kliniken, för att sedan ansöka om ersättning från Försäkringskassan. För att få ersättning måste du ha med alla kvitton, fakturor och andra viktiga dokument i din ansökan. Ett tips är att i god tid före resan ansöka om ett förhandsbesked hos Försäkringskassan. Förhandsbeskedet är ett besked om hur stor ersättning du kan få och när du får den.

Planerad tandvård utomlands gäller inte kosmetiska behandlingar.

Det finns ett högkostnadsskydd, vilket oftast är det mest intressanta då man söker tandvård utomlands.

Högkostnadsskyddet börjar gälla när det sammanlagda priset för tandvård överstiger 3 000 kronor under ett år. Patienten får då ersättning för hälften av behandlingskostnaderna mellan 3 000 och 15 000 kronor, och ersättning för 85 procent av kostnaderna över 15 000 kronor.