Dr. Kristina Kiisa

Specialist-tandläkare inom tandimplantogi (tandimplantater: implantatkirurgi och-protetik)

  • 1995 Tandläkarhögskolan vid Karolinska Institutet, Stockholm
  • 1996 – 1998 Tandläkare i Stockholm
  • 1999 – 2000 Tandläkare i V.Viikmann`s tandklinik i Estland
  • Från och med 2000 Ägare och tandläkare av privattandklinik Kristina Kiisa Hambaravi
  • 2010 – 2012 Specialistutbildning inom tandimplantologi vid Goethe Universitet, Frankfurt, Tyskland
  • Vidareutbildningskurser i Europa och USA Gift, 2 söner Estniska, engelska, svenska, franska, spanska och ryska
  • Usaldusarst Rootsi ja Norra Suursaatkonnas Eestis

  • Estniska, engelska, svenska, franska, spanska och ryska