Teisene arvamus

Enne lõplikku otsuse langetamist võib patsient konsulteerida teise arstiga ehk võtta teisese arvamuse.

Teisene arvamus annab patsiendile kindlustunde tehtud valiku osas ning vähendab ravivea tekkimisohtu, kuna kahe arsti samase arvamuse puhul on eksimise võimalus väike.

Teiseseks arvamuseks tuleks:

1  kinni panna aeg

2  ja võtta võimalusel kaasa röntgenpildid, kui neid ei ole, saame need teha uuesti meie kliinikus.